Rate this post

Ở hướng dẫn này, chúng tôi chuyển tất cả dữ liệu Zalo (bao gồm cả cài đặt) qua ổ đĩa D:. Các bạn chuyển sang ổ đĩa nào mà mình muốn thì thay đổi đường dẫn D: là được nhé !

Các bước thực hiện

1: Tạo 4 thư mục

D:\Zalo\Zalo
D:\Zalo\ZaloPC
D:\Zalo\ZaloData
D:\Zalo\Zalo Received Files

Thêm 4 thư mục vào trong thư mục lớn Zalo
Thêm 4 thư mục vào trong thư mục lớn Zalo

2. Chép dữ liệu sang ổ D

Thư mục Zalo Received Files là thư mục chứa toàn bộ các file gửi và nhận trong khi các bạn gửi tin nhắn qua lại với nhau. Giữ lại thư mục này đồng nghĩa với các file lịch sử luôn được giữ lại, có ích sau này các bạn đồng bộ lên lại điện thoại trong trường hợp thay đổi điện thoại mới hoặc mất điện thoại.

Chuyển Zalo Received Files qua D thì vào Cài đặt > Tin nhắn > File được lưu tại thư mục: > Thay đổi nó qua ổ D: là được.

Mục Cài đặt trong Zalo trên PC
Mục Cài đặt trong Zalo trên PC
Chuyển đến thư mục Zalo Received Files đã tạo trước đó
Chuyển đến thư mục Zalo Received Files đã tạo trước đó

3. Tắt (thoát) hoàn toàn Zalo trên máy tính

Tắt hoàn toàn Zalo đi ( hoặc vào Task manager kiểm tra và tắt cho chắc)

4. Di chuyển thư mục cài đặt và hoạt động của Zalo sang nơi chứa mới

Di chuyển toàn bộ 3 thư mục còn lại qua ổ D.

DÙNG THỦ CÔNG 1 TRONG 2 CÁCH BÊN DƯỚI NHÉ
Mở Command Promptsau đó cứ Copy và Past vào là được, để an toàn thì nên thực hiện từng dòng lệnh.

Mở Commend Prompt (để dùng Termial)
Mở Commend Prompt (để dùng Termial)

(Bấm phím Windows –> Gõ Commend Prompt thì chương trình sẽ xuất hiện như hình trên)

Copy từng lệnh rồi Past vào chương trình Command Prompt. Gõ Enter để chạy Lệnh
Copy từng lệnh rồi Past vào chương trình Command Prompt. Gõ Enter để chạy Lệnh

– – – – – – – – – – – – – –
Lệnh Copy dữ liệu qua nơi mới, đổi tên Thư mục cũ thành
 …-Old

Chạy từng lệnh (mỗi hàng là 1 lệnh), đến khi kết thúc thì chạy lệnh tiếp theo cho đến hết.

xcopy "%LocalAppData%\ZaloPC" "D:\Zalo\ZaloPC" /h /i /c /k /e /r /y
xcopy "%appdata%\ZaloData" "D:\ZALO\ZaloData" /h /i /c /k /e /r /y
xcopy "%LocalAppData%\Programs\Zalo" "D:\Zalo\Zalo" /h /i /c /k /e /r /y
Ren "%LocalAppData%\ZaloPC" "ZaloPC-Old"
Ren "%appdata%\ZaloData" "ZaloData-Old"
Ren "%LocalAppData%\Programs\Zalo" "Zalo-Old"

Chú ý: Thực hiện xong thì có thể vào nơi chứa cũ để xóa đi các file và thư mục cũ

= = = = = = = = = = = = = = = = =

Mỗi lệnh sẽ chạy nhanh hay lâu tùy thuộc vào lượng dữ liệu Zalo có trên máy tính của các bạn. Vì vậy, phải kiên nhẫn chờ và không vội vàng nhé ! Nhớ là tắt hoàn toàn Zalo đang chạy trên máy tính.

= = = = = = = = = = = = = = = = =

– – – – – – – – – – – – – –
Lệnh Di chuyển (Move) qua thư mục mới.

(Thực hiện Lệnh Copy Dữ liệu thì không cần thực hiện lệnh này)
Lệnh này chỉ dùng được khi thoát Zalo, khởi động lại máy tính (và không cho Zalo cùng khởi động với máy tính).

Chạy từng lệnh (mỗi hàng là 1 lệnh), đến khi kết thúc thì chạy lệnh tiếp theo cho đến hết.

move /-y "%LocalAppData%\ZaloPC" "D:\Zalo"
move /-y "%appdata%\ZaloData" "D:\Zalo"
move /-y "%LocalAppData%\Programs\Zalo" "D:\Zalo"

5. Tạo liên kết thư mục mới

Zalo chạy được là đang hoạt động trên hai thư mục là  %LocalAppData%\ZaloPC%appdata%\ZaloDataHai thư mục này được hiểu là quá trình cache tạm để Zalo hoạt động.

Khi chuyển sang thư mục mới thì hai thư mục này không cần thiết nữa, và để không bị lỗi thì phải tạo liên kết hoạt động sang nơi chứa zalo mới.

Cách thực hiện đơn giản là chỉ cần Copy và Past đoạn code sau vào Command Prompt để thực hiện là được:

Chạy từng lệnh (mỗi hàng là 1 lệnh), đến khi kết thúc thì chạy lệnh tiếp theo cho đến hết.

mklink /d "%LocalAppData%\ZaloPC" "D:\Zalo\ZaloPC"
mklink /d "%appdata%\ZaloData" "D:\ZALO\ZaloData"

6. Sử dụng Zalo ở nơi lưu trữ mới

Làm xong các bước trên thì vào mở Zalo trong thư mục D:\Zalo\Zalo\Zalo.exe lên dùng, có thể tạo Shortcut ra màn hình Desktop hoặc Menu để thuận tiện cho việc truy cập sử dụng

Bây giờ, không phải lo Zalo làm đầy ổ đĩa C: của các bạn nữa rồi.

Chúc các bạn thành công !